پیام مدیرعامل

- سرمایه گذاری مستمر و هدفمند در پروژه های معدنی

- سرمایه گذاری، طراحی، ساخت و اجرای واحدهای فرآوری معدنی مس

- تولید و عرضه سنگ مس و مشتقات مسی

- عرضه کننده افزودنی های گل حفاری