مجتمع معادن سرگز:

کارخانه تولید کنسانتره مس در مجتمع بزرگ مس جیرفت (معادن سرگز، مرجان،باغو) در حال احداث می باشد. عملیات احداث این واحد تا سال 1395 دارای 70% پیشرفت فیزیکی بوده است. این مجتمع در 235 کیلومتری جنوب شرق کرمان و در حدود 41 کیلومتری جنوب غرب شهرستان جیرفت در استان کرمان قرار گرفته است.