مجتمع معادن سرگز:

معادن مجتمع مس جیرفت شامل سرگز ،مرجان و زاغو می باشد که علاوه بر اکتشافاتی که در گذشته انجام گردیده است، هم اکنون در مرحله اکتشافات حین استخراج (تکمیلی) قرار دارد.

تیپ کانسار این معادن از نوع مسیو سولفاید بوده که تا کنون حدود 1.5 میلیون تن عملیات استخراج و باطله برداری در معدن سرگز انجام گردیده است. ذخایر معادن مسیو سولفاید عموماً بالغ بر چند ده میلیون تن می باشد و با توجه به اینکه مجتمع جیرفت شامل سه معدن بزرگ است که براساس مطالعات ژئوفیزیکی و حفاری های انجام شده، هر معدن شامل 9 الی 10 آنومالی است، پیش بینی نهایی بر اساس ذخیره چند ده میلیونی می باشد.

 

کانسار مس سرگز در 235 کیلومتری جنوب شرق کرمان و در حدود 41 کیلومتری شمال غرب شهرستان جیرفت در استان کرمان قرار گرفته است. راه دسترسی به کانسار از شهرستان جیرفت به مسافت 35 کیلومتر در مسیر شهر اسفندقه می باشد.