معدن مس گزک :

گزک با مساحت 7/5 کیلومتر مربع  در 60 کیلومتری شمال شرق کرمان واقع شده است. کانی سازی مس بصورت لایه ای رسوبی در ماسه سنگ های احیایی با عرض متوسط 5 متر و در گستره طولی بیش از 3 کیلومتر شکل گرفته است . این کانی سازی مشتمل بر کانی های اکسیدی مس مانند مالاکیت، تنوریت و کریزوکولاست که با درصدی کالکوسیت ثانویه و بعضا کوولیت و بورنیت همراهی شده است.

گزارش اکتشافی بخش اکتشاف شده معدن ذخیره قطعی چهارصدو چهل هزار تن با عیار متوسط 2/84 درصد را اعلام می نماید. که به عنوان ذخیره احتمالی پییش بینی می گردد با گسترده کردن دامنه اکتشافات ، این ذخیره به بیش از یک میلیون تن ارتقا یابد. گزک در حال حاضر پس از اخذ پروانه بهره برداری در مهرماه 1395 تجهیز شده و در حال بهره برداری می باشد

کانی زایی مس :

کانی زایی مس شامل کربنات های مس (مس اکسیدی) بیشتر مالاکیت و پس از آن تنوریت و کریزوکولا و در حجم کمتر سولفیدهای کالکوزیت، بورنیت و کولیت می باشد.
در این کانسار، کانی زایی در افق های احیایی اغلب در اطراف فسیل های گیاهی که درون واحد سنگی درشت دانه و نفوذ پذیر تشکیل شده اند. سنگ میزبان کانی زایی در این کانسار میکرو کنگلومرا تا ماسه سنگ درشت دانه خاکستری و ماسه سنگ ریزدانه خاکستری و شیلی میباشد. بخش های کانه دار، با ضخامت بعضاً تا ۶ متر در طول افق های احیایی دیده میشوند.
براساس نتایج حاصل از نمونه برداری عمقی که توسط گروه کارشناسی و از مغزه های حفاری گمانه های اکتشافی در افق ماسه سنگ احیایی و میکرو کنگلومرا انجام پذیرفته است. عیار مس بین 5/1 تا بیش از ۵ درصد متغیر بوده است . 

 

موقعیت محدوده :

معدن مس گزک در شمال شهر کرمان و جنوب شرقی راور و شرق زرند در بخش حرجند واقع شده است. راه دسترسی به معدن از طریق جاده اصلی کرمان – راور میباشد که با طی مسافت 56 کیلومتر در جاده اسفالته به سمت روستای حرجند و سپس روستای گزک و پس از آن سه کیلومتر جاده خاکی معدن وارد محدوده معدنی میگردد.

 

 

ماموریت ها:

-احداث  واحد خردایش و طبقه بندی سایزی

- 40 تن بر ساعت در سایزهای (3-0) و (15-3) میلیمتر.

- احداث واحد سنگجوری و مرتب سازی عیار

- 25 تن بر ساعت در سایز (15-3) میلیمتر.

 -احداث واحد لیچینگ (تانک و همزن)

- 5000 تن خوراک سنگ اکسیدی در ماه.

- احداث واحدسمانتسیون مس                          

- 1500 تن سمانته مس با عیار حداقل Cu=70%

 - فعالسازی 2 جبهه استخراجی دیگر

- رسیدن به سقف تولید 7000 تن کانسنگ مس در ماه.

- انجام اکتشافات تکمیلی (حین استخراج)

- اصلاح نقشه های  پایه مهندسی در اهداف جدید اکتشافی.

- گسترش عمقی و طولی اکتشاف

- برداشت های جدید زمین شناسی و ژئوشیمیایی.

- افزایش ذخیره پروانه بهره برداری

- افزایش حفاری های عمقی به بیش از 3000 متر پودری.

-افزایش حفاری های عمقی به بیش از 1000 متر مغزه.