پتانسیل یابی طلا با استفاده از تلفیق لایه های اطلاعاتی در محیط GIS  در برگه یکصد هزارم تکاب

 

سال انتشار: 1394

محل انتشار: دومین همایش ملی زمین شناسی و اکتشاف منابع


نویسندگان: منوچهر حیدر پناه، حسین حسنی، عباس مقصودی، مجید عطایی پور

 

چکیده:

تاکنون روشهای اکتشافی فراوانی برای کانسارهای طلا با فاکتورهای مختلف ارائه شده است که دربیشتر موارد فاکنورهای موثر با الویت یکسان درنظر گرفته شده اند. هدف اصلی این مطالعه استفاده از تکنیک فازی برای تلفیق دادهها و پتانسیل یابی طلا در برگه یکصدهزارم تکاب بااستفاده از معیارهای دورسنجی، زمینشناسی، ژئوشیمی، ژئوفیزیکی وساختارهای محدوده درمحیط سیستم اطلاعات جغرافیایی و استفاده از روش تصمیم گیری چندمعیاره تاپسیس در امتیازدهی به الویتهای اکتشافی به گونه ای که سرمایه گذار درمناطق امیدبخش با ریسک کمتری مواجه شده وبتوان با ارائه کلیه معیارهای محدودکننده، بهترین گذینه را برای ادامه عملیات اکتشافی انتخاب وسایر مناطق رابرحسب امتیازدهی اولویت بندی نمود.

دریافت فایل کامل مقاله

 

 

کاربرد های مختلف نرم افزار Move در مدل سازی زمین شناسی ساختمانی و تحلیل ساختاری

 

سال انتشار: 1395

محل انتشار: چهارمین همایش ملی زمین ساخت و زمین شناسی ساختاری ایران 


نویسنده: رضا معزی نسب

 

 

 چکیده:

نرم افزار Move یک محیط قدرتمند و مستقل برای یکپارچه سازی داده، ساخت و ساز مقطع و مدل سازی سه بعدی و به شکل پایه ای برای ماژول های ساختاری تخصصی برای مدل سازی دو بعدی و سه بعدی حرکتی، مدل سازی ژئومکانیکی، شکستگی، خطا پاسخ و همچنین تجزیه و تحلیل خطا و تنش فراهم می آورد. به همین علت استفاده از این نرم افزار به دانشجویان زمین شناسی و بخصوص گرایش تکتونیک پیشنهاد میگردد.

دریافت فایل کامل مقاله