فرمول جهانی محاسبه قیمت کنسانتره مس:
قیمت هر تن کنسانتره مس = نرخ ارز * [(LME*((Grade-1)/100) - (TC+RC]
جهت محاسبه قیمت کنسانتره موارد زیر را وارد نموده و در پایان روی گزینه محاسبه کلیک نمایید:
(تعرفه ذوب و فرآوری ( TC / RC ) بر اساس نرخ شرکت مس سر چشمه محاسبه می گردد.)
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است مشاهده قیمت در LME
ورودی نامعتبر است مشاهده نرخ ارز
ورودی نامعتبر است
در صورت داشتن هرگونه پرسشی میتوانید با تکمیل فرم زیر آن را برای ما ارسال نمائید. در اولین فرصت به پرسش شما پاسخ خواهیم داد.
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است