• چهارمین نمایشگاه بین المللی معدن، صنایع معدنی، فرآوری مواد معدی، سنگ های تزئینی و تجهیزات وابسته تیر 95
  • پنجمین نمایشگاه سالانه فرصت های سرمایه گزاری در معدن و صنایع معدنی ایران (Minex 2016)
  • دوازدهمین نمایشگاه بین المللی معدن صنایع معدنی، ماشین آلات، تجهیزت و صنایع وابسته آبان 95
  • چهارمین نمایشگاه بین المللی معدن، صنایع معدنی، فرآوری مواد معدی، سنگ های تزئینی و تجهیزات وابسته تیر 96