سنگ مس گزگ

آنالیز :

سایز محصول: (50- 0 ) میلی متر.
وزن مخصوص برجا: 2.4 تن بر مترمکعب.
وزن مخصوص نابرجا: 2.1 تن بر متر مکعب.
موجودی دپوی قابل عرضه : 4000 تن نابرجا .
کانی های اصلی مس :مالاکیت و تنوریت.
کانی های فرعی مس :کالکوسیت.
تیپ کانی سازی معدن : رسوبی همراه با کانی سازی نقره.
محل معدن:کرمان ، چترود ، حرجند ، روستای گزک (فاصله تا کرمان:75 کیلومتر).
با توجه به وجود سیستم خردایش و سنگ جوری برروی نوار در این معدن ، امکان تامین بار تا عیار 5 % میسر خواهد بود.