• فروبار (هماتیت)

  فرمول شیمیایی: Fe2O3

  مشخصه :  چگالی این ماده برابر با gr/cm3 5.26  و وزن مولکولیg  159.69 از مواد وزن افزا در گل حفاری به شمار میرود .

  دمای ذوب 1538 oC

  کاربرد هماتیت در صنایع مختلف :

  بیشترین میزان مصرف هماتیت در صنایع فولاد سازی است.

  این ماده در مقادیر کمتر در صنایع رنگ ، کف پوشهای رنگی ، بتونهای پیش ساخته ، آجر و آسفالت های رنگی استفاده می شود .

  هماتیت در تولید کود ، به عنوان فتوکاتالیست و نیز در صنایع دارویی کاربرد دارد .

  کاربرد هماتیت در حفاری چاه های نفت : 

  همانطور که اشاره شد، به دلیل چگالی بالای این ماده از آن به عنوان افزایه گل حفاری با هدف افزایش وزن سیال استفاده می شود.

  توضیحات :

  • بیشترین دخایر هماتیتی جهان در کشورهای استرالیا، برزیل، هند، آفریقای جنوبی، روسیه، اکراین، آمریکا و سوئد قرار دارد.
  • ایران با داشتن بیش از 5 میلیارد تن سنگ اهن ، از نظر میزان ذخایر سنگ آهن جزء ده کشور اول جهان می باشد.