سامانه تامین کنندگان

مشخصات عمومی(*)
ورودی نامعتبر است

نام شرکت(*)
ورودی نامعتبر است

شماره ثبت (پروانه بهره برداری)(*)
ورودی نامعتبر است

محل ثبت(*)
ورودی نامعتبر است

تاریخ ثبت(*)
ورودی نامعتبر است

کد اقتصادی
ورودی نامعتبر است

نام مدیرعامل(*)
ورودی نامعتبر است

(نام نماینده)(*)
ورودی نامعتبر است

تلفن شرکت(*)
ورودی نامعتبر است

تلفن همراه
ورودی نامعتبر است

آدرس دفتر مرکزی
ورودی نامعتبر است

ایمیل
ورودی نامعتبر است

وب سایت
ورودی نامعتبر است

گواهینامه
ورودی نامعتبر است

نمایندگی
ورودی نامعتبر است

توضیحات
ورودی نامعتبر است

نام و نام خانوادگی(*)
ورودی نامعتبر است

کد ملی(*)
Invalid Input

تلفن همراه(*)
ورودی نامعتبر است

تلفن ثابت
Invalid Input

ایمیل
ورودی نامعتبر است

توضیحات
ورودی نامعتبر است

 
حوزه فعالیت :

ورودی نامعتبر است

سایر
ورودی نامعتبر است

توضیح : در صورت فعالیت در چند حوزه ، پس از انتخاب هر کدام به سوالات هر مجموعه بطور مجزا پاسخ دهید.
ماشین آلات معدنی :
ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است

تعداد
Invalid Input

مدل
Invalid Input

Invalid Input

تعداد
Invalid Input

مدل
Invalid Input

Invalid Input

تعداد
Invalid Input

مدل
Invalid Input

Invalid Input

تعداد
Invalid Input

مدل
Invalid Input

Invalid Input

تعداد
Invalid Input

مدل
Invalid Input

Invalid Input

تعداد
Invalid Input

مدل
Invalid Input

سایر
ورودی نامعتبر است

پیمانکاری :
ورودی نامعتبر است

اکتشاف

ورودی نامعتبر است

نوع حفاری اکتشافی
Invalid Input

سایر
ورودی نامعتبر است

استخراج
ورودی نامعتبر است

سایر
ورودی نامعتبر است

فرآوری
ورودی نامعتبر است

نوع طراحی
Invalid Input

سایر
ورودی نامعتبر است

قطعات یدکی
Invalid Input

نام قطعه
ورودی نامعتبر است

مدل
ورودی نامعتبر است

ساخت کشور
ورودی نامعتبر است

کیفیت
Invalid Input

افزودن قطعه جدید؟
Invalid Input

نام قطعه
ورودی نامعتبر است

مدل
ورودی نامعتبر است

ساخت کشور
ورودی نامعتبر است

کیفیت
Invalid Input

افزودن قطعه جدید؟
Invalid Input

نام قطعه
ورودی نامعتبر است

مدل
ورودی نامعتبر است

ساخت کشور
ورودی نامعتبر است

کیفیت
Invalid Input

توضیحات
Invalid Input

تجهیزات معدنی :
ورودی نامعتبر است

نام تجهیز
ورودی نامعتبر است

مدل
Invalid Input

ساخت کشور
Invalid Input

کیفیت
Invalid Input

جزئیات
ورودی نامعتبر است

افزودن تجهیز جدید؟
Invalid Input

نام تجهیز
ورودی نامعتبر است

مدل
Invalid Input

ساخت کشور
Invalid Input

کیفیت
Invalid Input

جزئیات
ورودی نامعتبر است

افزودن تجهیز جدید؟
Invalid Input

نام تجهیز
ورودی نامعتبر است

مدل
Invalid Input

ساخت کشور
Invalid Input

کیفیت
Invalid Input

جزئیات
ورودی نامعتبر است

مواد مصرفی در معادن و کارخانه های تولید مواد معدنی :
نام ماده
ورودی نامعتبر است

نوع
ورودی نامعتبر است

برند
ورودی نامعتبر است

افزودن ماده جدید؟
Invalid Input

نام ماده
ورودی نامعتبر است

نوع
ورودی نامعتبر است

برند
ورودی نامعتبر است

افزودن ماده جدید؟
Invalid Input

نام ماده
ورودی نامعتبر است

نوع
ورودی نامعتبر است

برند
ورودی نامعتبر است

سایر موارد
Invalid Input

*تامین کنندگان محترم در صورت تمایل می توانند از طریق ایمیل زیر سایر توضیحات و مدارک پیوستی را ارسال نمایند: info@pmta.ir